Søndag, 14 juli 2024

 
 

BETALING

En privat børnepasser (privat pasningsordning).

- Er godkendt og får tilsyn af kommunen.

- Betaler skat af sin indtægt.

- Fører selv venteliste og indgår kontrakt med forældrene.

- Har frihed til at tage de hensyn, som er bedst for det enkelte barn.

- Skal selvfølgelig sikre sig at alle børn når de færdigheder, som de skal bygge deres fremtid på.

 

Forældrene søger en forhånds bevilling om tilskud.

Betalingen foregår direkte af forældrene til børnepasseren, som enten sender en kvittering for modtagelse til kommunen, eller skriver en kvittering til forældrene, som de selv sender til kommunen.

Når kvitteringen er modtaget af kommunen, udbetales tilskuddet til forældrene.

Tilskuddet udgør 75 % dog max 6.590 kr. pr. måned i 2018.

Eks. Udgift til børnepasning : 9.174 kr.
Tilskud                               : 6.590 kr.
Egenbetaling                      : 2.584 kr.

Beløbet betales månedligt forud 12 gange om året, sidste hverdag i måneden.